Kunskap och kvalitet


Inom Utbildningsutskottet arbetar vi främst med utbildningsbevakning, men också för att utveckla all den utbildning som bedrivs på Ekonomihögskolan i Växjö.

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa och höja kvalitetsnivån samt för att öka studenternas engagemang för utbildningsfrågor. Utbildningsutskottet arbetar för att påverka beslut och agerar som en kommunikationskanal mellan studenter och beslutande organ i EHVs ledning i ärenden av utbildningskaraktär, detta främst genom en dialog med prefekten och genom representation i Institutionsstyrelsen.

Två olika sammankomster

Inom UU förekommer det två olika typer av sammankomster; UU-möten samt programrådsmöten: Ordföranden kallar till UU-möten som ska vara mer inriktade på informationsspridning, planering och utveckling av utskottet men kan även användas till utbildning inom utskottet eller socialt inriktade möten.

Programrådsmöten är de möten där studenter och lärare kan föra en konstruktiv och givande dialog gällande utbildningarna vid Ekonomihögskolan. Där har klassrepresentanterna (två i varje klass) möjlighet att lyfta fram frågor och synpunkter som finns inom klassen angående utbildningen (gäller både enskild kurs och utbildningen i helhet). Programrådet är ett dynamiskt och aktivt forum som fungerar som ett komplement till kursernas utvärderingssystem genom ett vidare perspektiv på hela programmets utformning och innehåll.

Representation utanför programstudier:
För dig som är medlem i EHVS och läser på masternivå eller läser fristående kurser så kan du förutom via kursutvärderingar lämna konstruktiv kritik på din utbildning eller framföra andra åsikter till mailadressen uu@ehvs.nu så gör vi vad vi kan för att hjälpa dig.

UU företräder även dig som studerar med funktionshinder och arbetar för att du ska få den hjälp du behöver. Känner du behov av att höra av dig till oss gör du det likaså på uu@ehvs.nu eller via dina klassrepresentanter.

Facebook: facebook.com/Utbildningsutskottet-EHVS-173058959384264/?ref=br_rs
Instagram: instagram.com/ehvsuu/

Axel Ekstrand 

Ordförande Utbildningsutskottet
Telefon: 072-708 08 03
Mail: uu@ehvs.nu

 

Ella Palmér 

Vice ordförande Utbildningsutskottet
Telefon: 070-847 87 93
Mail: uu@ehvs.nu

 

Frida Alderin Hedfeldt

Vice Ordförande m. utbildningsansvar EHVS Styrelse
Telefon: 070-140 09 39
Mail: vordf.utbildning@ehvs.nu