EHVS privatekonomiska elit


Vi jobbar för att EHVS studenter ska få ett ökat intresse och större kunskap om börs- och finansmarknaden. Börsgruppen anordnar nybörjarkvällar, gästföreläsningar, aktietävlingar och andra intressanta evenemang. Nybörjarkvällarna hjälper dig att komma igång med aktier, det spelar inga roll vilka förkunskaper du har. Gästföreläsningarna kan vara allt från entreprenörer till fondbolag som pratar om något intressant ämne. Börsgruppen förvaltar även EHVS aktieportfölj. 

Vill du veta mer om våra event eller är intresserad av att engagera dig i Börsgruppen hittar du oss på Facebook.

Facebook: facebook.com/Börsgruppen-EHVS-702682366462173/

Hemsida: https://börsgruppen.se

Hannes Egonson 

Ordförande Börsgruppen
Telefon: 073-663 20 15
Mail: 

 

Elin Garhn

Vice ordförande Börsgruppen
Telefon: 072-589 24 15
Mail: