U9 – ett samarbete ekonomer emellan

U9 är ett nätverk bestående av nio ekonomföreningar. U9:s medlemmar är EHVS, ELIN,  Föreningen Ekonomerna, HHGS, HHSS, HHUS, JSA, LundaEkonomerna och Uppsalaekonomerna. Dessa föreningar representerar cirka 30 000 inskrivna studenter.

U9 är ett nätverk som ska främja utbildning, utveckling och utbyte. Med detta avses:

Utbildning

Utbildning spelar en central roll i det arbete som föreningarna utför eftersom en bra kvalitet på denna är mycket viktigt för studenters personliga utveckling och möjligheter att få arbete i framtiden. Alla U9:s föreningar lägger stor vikt vid att arbeta med att utveckla sina utbildningar mot högre kvalitet.

Utveckling

Med utveckling menas att nätverket strävar mot att de enskilda föreningarna skall kunna arbeta både enskilt vid respektive högskola/ universitet och tilsammans på ett nationellt plan för att utveckla utbildningarna. Att utvecklas tillsammans inom nätverket är även att utvecklas på hemmaplan.

Utbyte

Utveckling av föreningarna sker främst genom utbyte föreningarna emellan. Erfarenhetsutbytet är viktigt för föreningarna både för utveckling av utbildningarna och av organisationerna i sig.

U9


EHVS – Ekonomihögskolans i Växjö studentförening
ELIN – Ekonomföreningen vid Linköpings Universitet
Föreningen Ekonomerna – Ekonomföreningen vid Stockholms Universitet
HHGS – Handelshögskolan i Göteborg studentkår
HHUS – Handelshögskolan i Umeå studentförening
SASSE – Handelshögskolan i Stockholm studentkår
JSA – JIBS Student Association
LundaEkonomerna – Ekonomföreningen vid Lunds Universitet
Uppsalaekonomerna – Ekonomföreningen vid Uppsala Universitet

 

U9 Hemsida: https://u-9.se