EHVS ADVISORY BOARD

EHVS advisory board är ett rådgivande organ åt föreningen och dess medlemmar som kommer i anspråk för EHVS Styrelse och Ordförande genom erfarenheter och framtidstro.