Deloitte

Deloitte är ett av världens största revisions- och konsultnärverk med drygt 260 000 medarbetare i 150 länder. Företaget erbjuder tjänster inom revision, redovisning, riskhantering, skatterådgivning, förvärv, samgåenden och avyttringar, consulting samt finansiell rapportering.Deloitte, liksom övriga företag i konsult- och revisionsbranschen, är för många av deras medarbetare den första arbetsgivaren efter studierna och fungerar därmed som inkörsport till arbetslivet. Varje år håller Deloitte ett flertal olika event för studenter runt omkring i Sverige, däribland Deloitte for a day, Deloitte talent och även internships och praktikplatser. Vi är därför väldigt glada över att ha Deloitte som sponsor!

 

Läs mer på https://www2.deloitte.com/se/sv/karriar/students.html