Deloitte är ett av världens största revisions- och konsultföretag med över 260 000 medarbetare i 150 länder. Företaget tillhandahåller revisions- och granskningstjänster, konsulttjänster, finansiell rådgivning, riskhanteringstjänster och skatterådgivning till utvalda klienter. I likhet med andra företag inom konsult- och revisionsbranschen utgör Deloitte för många av sina anställda den första arbetsgivaren efter avslutade studier och fungerar därmed som en inkörsport till arbetslivet och en framgångsrik karriär. Deloitte anordnar årligen flera olika evenemang för studenter i Sverige, inklusive "Deloitte för en dag", "Deloitte Talent" samt praktikplatser. Vi är därför mycket glada att ha Deloitte som sponsor!