Ingka Group tillhandahåller service- och kompetenstjänster inom HR, juridik, fastighet, möten och finans, vilket möjliggör för andra IKEA-bolag att fokusera på kärnverksamheten. Inom finansfunktionen arbetar för närvarande cirka 50 medarbetare med bland annat redovisning, likviditetshantering, moms- och skattefrågor, kund- och leverantörsfakturor samt support för olika finanssystem inom IKEA. Med vår samlade kompetens erbjuder vi ett brett spektra av finansrelaterade tjänster till våra svenska Ingka-bolag. Finansfunktionen utmärks av goda kollegor med olika erfarenheter och roller som samarbetar för att tillhandahålla tillförlitlig finansiell information i enlighet med gällande lagar och regler till en bred kundkrets, intressenter och globala funktioner. Genom vårt arbete bidrar vi till att skapa förutsättningar för en växande IKEA-koncern.

Unika möjligheter och utmaningar

Ingka Group kännetecknas av en innovativ arbetskultur. Tillsammans skapas nya möjligheter, idéer och arbetssätt som underlättar vardagen för både medarbetare och kunder. Företaget välkomnar förändring och förbättringsförslag. För att fortsätta utvecklas söker man nya medarbetare med tankar och idéer. Rekrytering sker löpande och varje sommar erbjuds även sommarvikariat, vilket utgör en utmärkt möjlighet att pröva på arbete inom IKEA och finansfunktionen