Programutskottet

Programutskottet (PU)

Verkar för att EHVS studenter ska ha det så roligt som möjligt under sin tid på universitetet. De står alltså för sociala arrangemang såsom sittningar, skidresa och Kickoff-vecka. Det finns totalt 6 sektioner under programutskottet, samt Sivans Studentpub som EHVS driver tillsammans med de 5 nationerna på campus.