Grant Thornton värdesätter en positiv arbetsmiljö där medarbetarna trivs. Att identifiera och främja varje individs unika ambitioner och drivkrafter utgör en central del av företagets framgångsstrategi. Hos Grant Thornton värdesätts individen för dennes personliga egenskaper, inte enbart för uppnådd prestation. Företaget anser att medarbetare som känner sig delaktiga i sin egen utveckling har större chanser att lyckas i sina roller. Grant Thornton verkar utifrån en filosofi om att individer växer med uppgifterna.

Grant Thornton är Sveriges största revisions- och konsultföretag med särskilt fokus på entreprenörsdrivna företag. Företaget har 1300 medarbetare som dagligen bidrar till klienters framgång inom revision, finansiella tjänster, skatt och rådgivning. Som anställd hos Grant Thornton bidrar du till att förverkliga nya idéer, öka hållbarhet och digitalisering hos företag, samt hjälpa dem att nå sin fulla potential. Hos Grant Thornton är du viktig.