Sektionen för EHVS partnerföretag


Företagsgruppen är en del av EHVS Näringslivsutskott och verkar som en länk mellan studentföreningens medlemmar och näringslivet. Vi sköter den löpande kontakten med EHVS partnerföretag, ser till att de får tillräcklig exponering på Linnéuniversitetet och anordnar olika aktiviteter som främjar utbytet mellan student och företag.

Företagsgruppen tar stor stolthet vid att kunna erbjuda kvalitetstid mellan EHVS partnerföretag och studentföreningens medlemmar. Varje år anordnas Stockholmsresan där vi besöker huvudkontor hos potentiella arbetsgivare. Förutom detta anordnar vi tillsammans med partnerföretagen företagskvällar där det bjuds på mat, dryck och en möjlighet att bekanta sig närmare med representanter från näringslivet. Vill du ha möjligheten att knyta värdefulla kontakter med näringslivet och ställa de frågor du alltid undrat över direkt till företagen? Då bör du som medlem i EHVS närvara vid företagskvällarna under året.

Är du intresserad av att delta på något av våra event eller har frågor, kontakta oss på Facebook, Instagram eller via epost. Maila ordförande (se till höger) eller informationsansvarig på info.foretagsgruppen@ehvs.nu

Facebook: facebook.com/Foretagsgruppen.EHVS/
Instagram: instagram.com/foretagsgruppenehvs/

 

Patrik Edén

Ordförande Företagsgruppen
Telefon: 
Mail: foretagsgruppen@ehvs.nu

Viktor Kutlesovski

Vice Ordförande Företagsgruppen
Telefon: