Sektionen för EHVS partnerföretag


Företagsgruppen är en del av EHVS Näringslivsutskott och verkar som en länk mellan studentföreningens medlemmar och näringslivet. Företagsgruppen sköter den löpande kontakten med EHVS partnerföretag, ser till att de får tillräcklig exponering på Linnéuniversitetet och anordnar olika aktiviteter som främjar utbytet mellan student och företag. Företagsgruppen består av en ordförande, vice-ordförande, skattmästare samt en kontaktperson för respektive partnerföretag.

Företagsgruppen tar stor stolthet vid att kunna erbjuda kvalitetstid mellan EHVS partnerföretag och studentföreningens medlemmar. Tillsammans med partnerföretagen anordnar vi företagskvällar där det bjuds det på mat, dryck och en möjlighet att bekanta sig närmare med representanter från näringslivet. Vill du ha möjligheten att knyta värdefulla kontakter med näringslivet och ställa de frågor du alltid undrat över direkt till företagen? Då bör du som medlem i EHVS närvara vid Företagskvällarna under året.

Är du intresserad av att vara delaktig i Företagsgruppen? Tycker du om att nätverka med näringslivet? Ta då också möjligheten att prata med någon av de nuvarande medlemmarna i Företagsgruppen för mer info om hur just du kan bli en del av vad EHVS, NU och Företagsgruppen erbjuder.

Facebook: facebook.com/Foretagsgruppen.EHVS/
Instagram: instagram.com/foretagsgruppenehvs/

 

Christian Persson

Ordförande Företagsgruppen
Telefon: 072-704 62 24
Mail: foretagsgruppen@ehvs.nu