PWC

PwC är ett revisions- och konsultföretag inom som är aktivt i 158 länder värden om.  I Sverige är de marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 34 kontor runt om i landet. Deras vision är ett välfungerande och hållbart näringsliv samt samhälle som inger förtroende, och de har som syfte att skapa förtroende så väl som att lösa problem.