PwC, revisions- och konsultföretaget, är verksamt i 158 länder. I Sverige är de marknadsledande inom revision och skatte- samt affärsrådgivning, med 34 kontor runt om i landet. Deras vision är ett velfungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende, och deras syfte är att skapa tillit samt att lösa problem.