PWC

PwC är ett revisions- och konsultföretag som är aktivt i 158 länder värden om. I Sverige är de marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 34 kontor runt om i landet. Deras vision är ett välfungerande och hållbart näringsliv samt samhälle som inger förtroende med syfte att skapa förtroende så väl som att lösa problem. Pwc har två stora event under året, ett på hösten och ett på våren. Under hösten är det en Spelkväll där studenterna får testa på hur det är att driva företag och få en genuin förståelse för hur en verksamhet fungerar. Eventet på våren heter “Why Pwc” där företaget berättar om hur det är att jobba på Pwc.