EHVS står för Ekonomihögskolans i Växjö studentförening och är en partipolitiskt obunden studentorganisation.
Våra medlemmar består i synnerhet av ekonomistuderande men givetvis är alla studenter, oavsett studieinriktning,
välkomna som medlemmar i EHVS! 

EHVS bildades 1994 genom en sammanslagning av tre mindre ekonomföreningar och har verkat i sin nuvarande
anda sedan dess. Tradition är ett ord som genomsyrar föreningen EHVS och många av våra evenemang har sina
rötter från 1980-talet då de olika föreningarna startades upp.

 

Vi i styrelsen är måna om att våra medlemmar ska få chansen att tycka till om föreningen och få föra fram sina åsikter till oss.

I och med detta har vi tagit fram ett formulär där du som medlem får möjligheten att ge din syn på hur föreningen fungerar och om det är något du önskar att vi lägger större fokus vid. 

Med vänliga hälsningar,
EHVS Styrelse 2023

 

 

*Med en kontaktuppgift kan vi återkoppla och ställa frågor tillbaka!

Har du förslag eller tankar kring förbättring för EHVS evenemang?

Har du förslag eller tankar kring förbättring i utbildningen inom ekonomihögskolan?

Finns det något som rör välmåendet inom vår förening du anser Styrelsen bör känna till/uppmärksamma?

Övrig feedback du vill föra vidare till oss är väldigt uppskattad!