Styrelsen

Vi som sitter i styrelsen

Tveka inte att höra av er till någon av oss om ni har några frågor eller funderingar. 

Holger Balslev

Ordförande

ordf@ehvs.nu

072-966 60 69

Vicki Nguyen

Vice ordförande m. utbildningsansvar

vordf.utbildning@ehvs.nu

073-021 56 22

Elin Nilsson

Vice ordförande m. näringslivsansvar

vordf.naringsliv@ehvs.nu

070-393 35 51

Samuel Gullin

Ekonomiansvarig

skattis@ehvs.nu

073 063 20 70

Safi Al-mashhadani

Vice ekonomiansvarig

viceskattis@ehvs.nu

070-925 56 64

Emmy Olastuen

Kommunikationsansvarig

info@ehvs.nu

070-690 26 29

Lisa Ullman

Intendent

intendent@ehvs.nu

072-442 13 97

Hanna Falck

Mediautskottet

mu@ehvs.nu

076-773 36 72

Sandra Aljeboori

Internationella relationer

iu@ehvs.nu

076-009 19 20

Viktor Tossman

Programutskottet

pu@ehvs.nu

072-740 35 80

Isak Hofvenstam

Näringslivsutskottet

nu@ehvs.nu

070-345 65 21

David Jonsson

Socialt ansvarig

socialtansvarig@ehvs.nu

070-200 61 90

Caroline Hedbys

Sekreterare

sekreterare@ehvs.nu

073-429 89 77