Höjer Qvalitén på Campus


Q.U.L startades för 20 år sedan som ett substitut till de andra programutskotten i EHVS. Vår grundare, Gunnar, har sitt porträtt målat av Van Gogh på väggen i Q.U.L-borgen. För att hedra vår initiativtagare döps alla ordföranden till Gunnar, en enorm ära som tages emot med största vördnad.

Namnet Q.U.L står för Qvalitet Utan Like, något som utskottet lever upp till på sina arrangemang såväl som på sina interna tillställningar. Utöver sin unicitet är utskottet även känt för att inneha de främsta spexarna och de mest hängivna medlemmarna. Ödmjukhet är också något som sätter sin prägel på hela organisationen. 

Flaggskeppen bland arrangemang är numera höstterminens nylanserade och väl ackrediterade event Día de los Muertos tillsammans med vårterminens spektakulära Full Moon Party.

Bland övriga evenemang kan en charmant vinprovning nämnas med en väl utvald och skicklig sommelier eller varför inte den årliga avslutningsbanketten för ekonomer som tar examen. Som om detta inte vore tillfyllest ordnar Q.U.L även en ytterst enastående ölprovning. Samma kvalitét uppvisar de likaså var sjätte vecka då de sveper in campus i den ljuvaste av dofter när de lagar maten på Sivans After School. Utöver dessa event samarbetar Q.U.L även med Idrott genom att tillsammans med dem leverera en ansenlig beachvolleybollturnering samt ett skogsrave i början av läsåret. 

Livet är Q.U.L och Q.U.L är livet.

Väl mött,
🔺

Facebook: facebook.com/gunnar.rencharm
Instagram: instagram.com/qulrencharm/
Blogg: qulbloggen.wordpress.com/

Elliot Johansson

Gunnar 27

Ordförande Q.U.L
Telefon: 072-310 46 64