Det finns 13 olika poster man kan söka till eller nominera någon man tror skulle passa bra. Alla medlemmar i EHVS har möjligheten att söka till styrelsen. Att sitta med i styrelsen innebär att du har möjlighet att påverka både föreningen i sig, men även en möjlighet att påverka din egen studietid. Att ha suttit med i en styrelse ses ofta som väldigt meriterande på ditt CV. Nominera dig själv eller någon du tror skulle passa via vårt formulär eller till valberedningen@ehvs.nu eller på EHVS Office.

 

Nominera nu

Namn                 

Telefonnummer  

Mailadress         

Vilken post         

                           

 

Ordförande

Ordföranderollen innebär huvudsakligen internt ledarskap på en förening med ca 1200 medlemmar. Rollen innebär också extern representation såsom fakulteten för ekonomi men också internationella kontakter och nationella systerföreningar. Är du en utåtriktad person som uppskattar kontaktbyggande och nätverkande, utvidgande av dina kunskaper samt har ett genuint brinnande intresse för ledarskap?

Vice Ordförande med Utbildningsansvar

Som Vice Ordförande med Utbildningsansvar har du en viktig del i föreningens kommunikation genom sektionsordförande möten där alla utskottens ordförande träffas och pratar. Du organiserar vårmötet och årsmötet samt har hand om den traditionella utskottssittning där ni i styrelsen tackar alla som varit aktiva i föreningen. Du har det övergripande strategiska ansvaret för utbildningsrelaterade råd och konferenser, samt ett ansvar för utbildningsbevakningen utförs på rätt sätt. Du är en viktig arbetspartner och koppling mellan Utbildningsutskottet och EHVS  styrelse.  Brinner du för att utveckla föreningen till att bli ännu större, bättre och mer sammansvetsad samt lyfta utbildningsfrågor?

Vice Ordförande med Näringslivsansvar

Som Vice Ordförande med Näringslivsansvar har du fokus på det övergripande, långsiktiga arbetet – både gällande föreningen i stort samt har du ett övergripande strategiskt ansvar för att utveckla EHVS näringslivserbjudande – både gentemot medlemmar samt potentiella arbetsgivare. Du kommer vara Ordförandens högra hand tillsammans med Vice ordförande med utbildningsansvar. En del av din roll innebär även att fortsätta utveckla Alumnnätverket där ex. gamla studenter kan komma tillbaka och dela med sig av sina erfarenheter. Utöver detta är du också ytterst ansvarig för AMÅR och kommer vara den som projektgruppen vänder sig till under planeringen av LNU:s största arbetsmarknadsdag!

Ekonomiansvarig

Som ekonomiansvarig har du det övergripande ansvaret för föreningens ekonomi genom fakturering, leverantörsfakturor, löpande bokföring och föreningens övergripande budget. Du är även personen som har koll på föreningens ekonomiska situation till underlag för investeringar och dylikt. Är du driven, organiserad och har ett öga för bokföring och ekonomi?

Vice Ekonomiansvarig

Som vice skattis i EHVS styrelse får du chansen att lära känna och arbeta med en mängd nya människor i form av såväl din egen styrelse som skattisarna i föreningens alla utskott. Dina uppgifter kommer bland annat bestå av att ha hand om föreningens nya betalningssystem iZettle, föra kontakten med skattisarna i utskotten och ansvara för EHVS bankkort. Är du social, ansvarstagande, flexibel och vill krydda ditt cv en aning?

Kommunikationsansvarig

Som kommunkationsansvarig har du en viktig position med ansvarar för att all information kommer ut till våra medlemmar genom Facebook, Instagram och EHVS hemsida. Föreningen strävar efter att bli allt mer digitaliserad, är du intresserad av kommunikation och den digitala världen?

 

Ordförande Mediautskottet

Som MU-ordförande i EHVS-styrelse är det din uppgift att samordna och styra EHVS mediautskott. Som MU-ordförande är du ansvarig för EHVS Office, Promotion samt föreningens två tidningar, Assar och Brief. Vill du ha kontakt med många kreativa människor och blir deras röst i styrelserummet?

Ordförande Internationella Utskottet

Som IU-ordförande är du ansvarig för en grupp svenska och internationella studenter som jobbar för att EHVS ska bli mer internationellt. Tidigare har vi organiserat engelskspråkiga föreläsningar och workshops, samt anordnat finsittningar. Du jobbar i nära kontakt med Växjö International Students (VIS). Brinner du för internationalisering och internationella studenter?

Ordförande Programutskottet

Som PU-ordförande i EHVS-styrelse kommer du att samordna och styra verksamheten kring det sociala som EHVS sektioner anordnar för Ekonomihögskolans studenter. Du kommer att vara ordförande för PU-styrelsen som bestämmer och tar övergripande beslut som rör alla sektioner inom PU, samt vara EHVS kontaktperson gentemot Sivans. Är du social och serviceinriktad med en passion för att skapa något extra tillsammans med andra?

Ordförande Näringslivsutskottet

Som NU-ordförande har du ett ansvar att samarbeta med dina utskotts ordföranden för att föra EHVS externa kommunikationer framåt och jobba relationsbyggande mot näringslivet. Du gillar att bibehålla relationer och skapa nya kontakter med företag samt fungerar som bollplank mot dina tre utskott, Företagsgruppen, Börsgruppen och AMÅR. Är du redo för att utveckla föreningens samarbete med näringslivet?

Intendent

Som intendent har du löpande kontakt med de personer, organisationer och företag som är viktiga för det operativa arbetet i EHVS, det är viktigt att kunna knyta goda kontakter med dessa personer för att bygga en hållbar och långsiktig relation. Du kommer att ha hand om den vardagliga verksamheten och finnas som stöd och hjälpande hand för de övriga styrelsemedlemmarna, utskotten och deras sektioner, samt medlemmarna i EHVS. Är du vår nästa intendent och redo att agera spindeln i nätet?

Socialt Ansvarig

I rollen som Socialt ansvarig kommer du vara ansiktet utåt gentemot alla andra föreningar och nationer. Du är den som verkar för att EHVS medlemmar ska kunna ta del av fler gemensamma aktiviteter på Campus. Alla aktiviteter som vi inte anordnar själva ligger i dina händer, oavsett om det gäller Valborgsfirande eller Allkårsveckan. I denna nya post är det viktigt att du gillar studentlivet och vill att EHVS ska ha större inflytande över vad som händer på Campus.