Föreningen informerar:

Till alla medlemmar,

Under den rådande pandemin måste föreningen agera för att motverka en ökning av fall med Covid-19 i landet. Detta gör vi inte bara för att skydda er, utan även era nära och kära. Föreningens medlemmars hälsa är vår högsta prioritet och vi kommer därför att arbeta i enlighet med det.

Med det finns det risk för att, utöver Ekonomhelgen, fler evenemang under den här terminen kan komma att behöva ställas in. Om så är fallet kommer vi att göra vårt yttersta för att meddela er om detta i god tid.

Vi kommer framöver att informera er så fort det finns ny information att dela med sig av. Se Folkhälsomyndighetens video ovan för att förhindra en smittspridning.

Ta hand om varandra!

/EHVS Styrelse

Linnéuniversitetet informerar:

Linnéuniversitetet har här sammanställt vanliga frågor och svar kring det så kallade nya Coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen COVID-19. 

Linnéuniversitetet följer Folkhälsomyndighetens och utrikesdepartementets (UD:s) rekommendationer när det gäller coronaviruset och covid-19.

Linnéuniversitetet har en krisledningsgrupp som arbetar med frågorna kring coronaviruset och som noga följer händelseutvecklingen. 

Linnéuniversitetet uppdaterar kontinueligt kring undervisning och examinationsmoment, detta går att läsa kring här.