Föreningen informerar:

Inställd Ekonomhelg HT 2020

Ekonomihögskolan i Växjös Studentförening (EHVS) grundades 1994 och är en ideell studentförening under Linnéuniversitetet och Linnékåren. Föreningen ansvarar bland annat för utbildning, näringsliv och sociala tillställningar. Traditionellt sett har föreningen terminsvis anordnat så kallade Ekonomhelger, som består av olika evenemang för EHVS medlemmar som utspelar sig under totalt tre dagar.

Under rådande pandemi har föreningen alltid strävat efter att värna om våra medlemmars (och medmänniskors) säkerhet och välmående. Inför den Ekonomhelg som skulle utspelat sig under vårterminen 2020, valde vi att ställa in, då vi inte ansåg att vi på ett säkert sätt skulle kunna genomföra våra evenemang. Detta beslut togs i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer som var aktuella för tillfället. Sedan vårterminen har mycket hänt och förutsättningarna ser nu annorlunda ut mot vad de gjorde tidigare.

Med anledning av detta, påbörjades ett arbete om att genomföra Ekonomhelgen för höstterminen 2020 i linje med de rekommendationer som nu gäller. Våra programutskott som ansvarar för planeringen har gjort ett gediget arbete med evenemangen och vidtagit åtgärder för att kunna säkerställa att evenemangen genomförs på ett säkert sätt. Den 9 oktober fördes en presskonferens riktad mot högskole- och universitetsstudenter, där bland annat Matilda Ernkrans uttryckte oro över festandet och uppmanade till skärpning. Under samma presskonferens presenterade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att specifik statistik ännu inte finns gällande smittspridningen bland landets högskolor och universitet, men att en ökning av positiva fall kunnat konstateras i åtta av landets regioner.

Den tredje personen som talade under denna presskonferens var Simon Edström, ordförande för Sveriges Förenade Elevkårer, som lyfte vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanade till att undvika Corona-farliga fester och försöka ställa om, snarare än ställa in. Simon Edström hänvisade till följande länk; https://sfs.se/corona , där det går att hämta information om hur ett Corona-vänligt evenemang kan genomföras. Utifrån dessa förutsättningar planerade föreningen, i dialog med universitetet och smittskyddsläkare, hur Ekonomhelgen skulle genomföras. Efter en kontinuerlig dialog sammanställde föreningen en åtgärdsplan i detalj gällande hur evenemangen skulle genomföras på ett säkert sätt. Se bifogat dokument för den åtgärdsplan vi tagit fram.

Idag, 16 oktober, publicerades ett öppet brev av rektor Peter Aronsson strax efter klockan 10. I brevet ombads föreningen tänka om och ställa in helgens evenemang. Efter dialog med Peter Aronsson meddelades att han inte granskats vår åtgärdsplan, dock stod han fast vid sin ståndpunkt att uppmana föreningen att ställa in.

Under dagen har föreningen kontaktats av medier på både lokal och nationell nivå. För att möta förväntningarna ställda i det öppna brevet samt undvika tillbringa negativ publicitet för både Linnéuniversitetet och EHVS, beslöt föreningen att därför ställa in dagens och morgondagens tillställningar.

Vi har varit noggranna med att föra en kontinuerlig dialog med skolan för att undvika missförstånd, men upplever inte att detta blivit besvarat. Föreningen är därför besvikna över den korta framförhållning inom vilken brevet publicerades till allmänheten och vi önskar att vi fått tagit del av rektor Peter Aronssons synpunkter betydligt tidigare.

Vi vill än en gång be om ursäkt till våra medlemmar för denna hastiga förändring. Vi förstår den frustration som uppstår och vi beklagar detta oerhört. Med detta uttalande önskar vi kunna bringa mer förståelse för vårt beslut och att vi inte kände oss ha något val till att agera annorlunda.

// EHVS Styrelse 2020

Åtgärdsplan för Ekonomhelgen HT 2020

Uttalande PDF-format

Senast uppdaterad: 16 oktober 2020

Linnéuniversitetet informerar:

Linnéuniversitetet har här sammanställt vanliga frågor och svar kring det så kallade nya Coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen COVID-19. 

Linnéuniversitetet följer Folkhälsomyndighetens och utrikesdepartementets (UD:s) rekommendationer när det gäller coronaviruset och covid-19.

Linnéuniversitetet har en krisledningsgrupp som arbetar med frågorna kring coronaviruset och som noga följer händelseutvecklingen. 

Linnéuniversitetet uppdaterar kontinueligt kring undervisning och examinationsmoment, detta går att läsa kring här.