Why PwC?

ons, 27 mars, 17:30

Funderar du ibland på vad som är ditt nästa steg efter examen och på vilket företag som du skulle trivas bäst? Varför PwC? Vi ska vända och vrida på frågan Varför? och diskutera med anställda, kunder, partners och även svara på frågan varför PwC överhuvudtaget har en funktion i samhället.

Oavsett vilket program, inriktning eller hur länge du pluggat vill PwC träffa dig. Eventet hålls i Växjö kl 17.30 den 27 mars. Det bjuds på mat och eventet hålls på svenska.

Anmäl dig senast den 22 mars till fabian.markusson@pwc.com och ange i din anmälan vilken termin du studerar samt eventuell specialkost. Först till kvarn – endast ett begränsat antal platser!

——— 

Do you sometimes think of what is your next step after graduation and on which company you would like best? Why PwC? We should turn and turn the question Why? and discuss with employees, customers, partners and also answer the question why PwC at all has a function in society.

No matter which program, focus or how long you have studied, PwC wants to meet you. The event will be held in Växjö at 17.30 on March 27. Food will be offered and the event is held in Swedish.

Register no later than March 22 at fabian.markusson@pwc.com and state in your application which semester you are studying and any special diet. First come first served - only a limited number of places!