Vårmöte 2023

tis, 18 april, 17:00

Kallelse vårmötet 2023

 

Det har äntligen blivit dags för vårmöte för 2023. Den 18 april 17.00 hälsar vi er varmt välkomna till årets vårmöte som kommer hållas i Linnésalen.

Möteshandlingarna kommer göras synliga för medlemmarna den 14:e april. Enligt stadga 4.4§ Motioner angående stadgeändringar eller misstroendeförklaring skall ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan föreningsmöte, Övriga motioner skall ha kommit styrelsen tillhanda senast en vecka innan föreningsstämman.

 

Information om årets vårmöte: På årets vårmöte presenteras EHVS styrelse 2023 årets verksamhetsplan och budget. EHVS styrelse 2022 kommer under mötet dela med sig av sin verksamhetsberättelse.

Efter vårmötet kommer kommittén att presentera kickergrupperna till årets kickoff.

 

Vi ser fram emot att se er alla på mötet!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen 2023.

——————————

Inivation to the spring meeting 2023

 

The time has finally come for the spring meeting for 2023. On April 18, 5 p.m., we warmly welcome you to this year's spring meeting, which will be held in Linnésalen. Meeting documents will be available to all members on April 14th.

 

According to the statute section 4.4 Motions regarding amedemets to the statute or a motion of censure must have been received by the Board no later than three weeks before the association meeting. Other motions must. Have been received by the board no later than one week before the association meeting.

 

Information about this year's spring meeting: At this year's spring meeting, the EHVS board will present the 2023 business plan and budget. The Board of EHVS 2022 will share their annual report.

After the spring meeting, the committee will present the kicker groups for this year's kickoff.

 

We look forward to seeing you all at the meeting!

Kind regard,

The Board 2023