Vårmöte 2022

tis, 19 april, 18:00

Kallelse vårmötet 2022

Det har äntligen blivit dags för vårt årliga vårmöte som denna vår återigen sker på plats. Den 19 april 18.00 hälsar vi er varmt välkomna till årets vårmöte, som sker i linnésalen. Möteshandlingarna kommer göras synliga för medlemmarna 16:e april. 

Enligt stadga 4.4 § Motioner angående stadgeändringar eller missförtroendeförklaring skall ha kommit styrelsen tillhanda senast tre veckor innan föreningsmöte. Övriga motioner skall ha kommit styrelsen tillhanda senast en vecka innan föreningsstämman. 

Länk till möteshandlingar: 

Information om vad årets möte innehåller: På årets vårmöte presenteras EHVS styrelse 2022 årets verksamhetsplan och budget. EHVS styrelse 2021 kommer under mötet dela med sig av sin verksamhetsberättelse. 

Vi ser fram emot att se er alla på mötet! 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen 2022 

—————————

Invitation to the spring meeting 2022

It's finally time for our annual spring meeting that will be held as a physical meeting. On April 19th at 6 pm in linnésalen, we warmly welcome you to this year's spring meeting. Meeting documents will available to all members on April 16th.

According to statute section 4.4 Motions regarding amendments to the statute or a motion of censure must have been received by the Board no later than three weeks before the association meeting. Other motions must have been received by the board no later than one week before the association meeting.

Link to meeting documents:

Information about what this year's meeting contains: At this year's spring meeting, the board of EHVS 2022 presents this year's business plan and budget. The board of EHVS 2021 will share their annual report.

We look forward to seeing you all at the meeting!

Sincerely, The Board

 

Vårmöte 2022