Vårmöte 2021

tor, 22 april, 00:00

Kallelse vårmöte 2021

Vi vill hälsa er hjärtligt välkomna till EHVS vårmöte den 22 april 2021. Mötet startar klockan 18:00 och kommer även detta året hållas digitalt via Zoom med anledning av de fortsatta omständigheterna med Covid-19. Ytterligare information gällande identifiering, länk till Zoom och möteshandlingar kommer att tillgängliggöras närmare inpå mötesdatumet.

Enligt stadga 4.4 § Motioner skall motioner angående stadgeändringar ha kommit styrelsen tillhanda senast tre veckor innan föreningsmötet. Därav, är det tills den 1 april 2021 fortfarande möjligt att skicka in motioner gällande stadgeändringar. Övriga motioner skall ha kommit styrelsen tillhanda senast den 15 april.

Länk till möteshandlingar: https://ehvs.nu/policy-stadgar-organisationsschema

Kort info om mötets innehåll: Vid vårmötet kommer EHVS styrelse 2021 bland annat presentera årets budget och verksamhetsplan. EHVS styrelse 2020 kommer även dela med sig av sin verksamhetsberättelse.

Hoppas vi ses!
Med vänliga hälsningar, Styrelsen

-------------------

Summon for Spring Meeting 2021

We would like to extend a hearty welcome to EHVS spring meeting on the 22 of April 2021. The meeting will begin at 6 pm and will, this year as well, be held digitally through Zoom due to the continued circumstances regarding Covid-19. Additional information surrounding identification, link to Zoom and meeting documents will be made available as we near the date of the meeting.

According to the statute 4.4 § Motions the statues must have been received by the board no later than three weeks before the association meeting. Therefore, you are up until 1st of April 2021 able to submit motions regarding changes to the statutes. Other motions shall be received by the board by 15th of April 2021.

Link to meeting documents: https://ehvs.nu/en/policy-stadgar-organisationsschema

Short info regarding the content of the meeting: during the spring meeting the EHVS board of 2021 will present the budget for the year as well as the scheme of operations. The board of 2020 will also share their activity reports.

Hope to see you there! Kind Regards, The Board.