Universum CareerTest

mån, 20 januari, 17:00

Innan du vet ordet av det kommer du ha avslutat dina studier och därmed möta en mängd olika alternativ för för ditt nästa steg i karriären. Vårt mål vid ekonomihögskolan är att hjälpa dig att uppnå dina mål och utvärdera vilka alternativ som är bäst för dig. Därför delar vi Universums CareerTest som hjälper dig att reflektera över vad ditt nästa steg efter examen blir. 

Testet hjälper dig att svara på dessa frågor:

  • Vilken karriärtyp är du?

  • Hur mycket förväntar sig andra studenter att tjäna i sitt första jobb?

  • Vilka företag passar din profil bäst?

  • Vilka är de viktigaste färdigheterna för företag när de rekryterar nyutbildade?

Efter genomförd undersökning kan du lämna in ditt CV på en CV check och du kan dessutom vinna fina priser!

Karriärtestet är helt anonymt och dina svar hjälper oss att stödja dig för att uppnå dina professionella ambitioner.


För att genomföra testet klickar du bara på följande länk:

https://careertest.universumglobal.com/s/20setsehvsvaxjo

 


Vid frågor eller kommentarer kan du maila info-nordics@career-test.com

 

------------------

 

Before you know it, you will have completed your studies and thus come up with a variety of options for your next step in your career. Our goal at the School of Economics is to help you achieve your goals and evaluate which options are best for you. That's why we share Universum's CareerTest to help you reflect on what your next step after graduation will be.

The test will help you answer these questions:

  • What kind of career are you?
  • How much do other students expect to earn in their first job?
  • Which company fits your profile best?
  • What are the most important skills for companies when recruiting graduates?

After completing the survey you can submit your resume on a resume check and you can also win great prizes!

The Career Test is completely anonymous and your answers will help us support you in achieving your professional aspirations.


To complete the test, just click on the following link:

https://careertest.universumglobal.com/s/20setsehvsvaxjo


For questions or comments please email info-nordics@career-test.com