Sök till General & Skattis 2019!

tis, 6 november, 00:00

Link to the facebook event: https://www.facebook.com/events/1397134330423614/

Nu börjar höstterminen närma sig till slut, och det är dags att börja blicka framåt mot vårterminen. Istället för att gräva ner sig i skolarbete och den gråa vardagen, så är det dags att ha något roligt att se fram emot. Det är dags att börja planera årets roligaste vecka – Kick-offen 2019! 

Nu har du chansen att söka till general och skattmästare till Kick-offen 2019! Om du är en naturlig ledare, är driven och förmåga att prestera bäst under press, så kommer någon av poster passa perfekt för dig. Generalen är ansiktet utåt för hela kick-offen, den som håller i alla trådar och ser till att hela planeringen fram till kick-offen fungerar på ett så effektivt sätt som möjligt. Som skattmästare är du generalens högra hand. Du ska finnas till hands i alla lägen, och det är även du som ser till att få klart alla budgetar, samt så är det ditt ansvar att se till att hela den ekonomiska biten kring kick-offen går till som det ska. 

Som general eller skattmästare så måste du kunna hantera situationer du aldrig varit i innan, och du ska se till att tillsammans med hela kommittén se till att de nya studenterna får en första vecka på campus de aldrig kommer glömma. 

Skicka in din anmälan eller nominering till pu@ehvs.nu senast den 21:a november! Lycka till!

----------------------------------------------------

The fall semester is coming to an end, and it’s time to start planning for the spring semester. Instead of getting even crazier at school and the grey weather, it is time to have something fun to look forward to. It’s time to start planning the funniest week of all year – the Kick-off of 2019!

Now you have the chance to apply for general or skattmästare (economic responsibility) for the Kick-off of 2019! If you’re a natural leader, driven and have the ability to work best while under pressure, either of these roles will fit perfect for you. The general is the one who keeps everything in motion, all the way from the start of the planning to the very last day of the kick-off. As a skattmästare, it’s your job to be the general’s right hand. You’re going to be available in all situations, and you have the responsibility to set up all the budgets, and to make sure the economic part throughout the entire process is working smoothly. 

As a general and skattmästare you are going to have to deal with situations you’ve never been in before, and together with the whole committee you are going to make sure that the new students get a first week on campus they’ll never forget. 

Send your application or nomination to pu@ehvs.nu no later than 21st of November. Good luck!