Sista Anmälningsdagen för SM i Ekonomi

sön, 7 mars, 00:00

Ni kan nu testa era ekonomikunskaper och tävla om äran att representera Linnéuniversitetet i SM i ekonomi! 

Tentamen är skriftlig och skrivs anonymt. Frågorna behandlar Marknadsföring, Organisation, Redovinsg, Ekonomistyrning, Nationalekonomi samt Allmän ekonomi. 50% av tentamen omfattar företagsekonomi, 25% nationoalekonomi och 25% Allmänekonomi. 

Krav för att delta: 
- Studenten har maximalt 210 högskolepoäng oavsätt ämne vid deltävlingstillfället. 
- Studenten skall kunna uoppvisa ett LADOK-intyg vid deltävlingstillfället.
- Studenten skall vara medlem i EHVS
-Studenten skall vara regestrerad för heltidsstudier vid svensk högskola eller universitet och ha intention.
- Studenten skall ha intentionen att ta en examen inom ekonomi. 

Anmälan: 
För att kunna anmäla er mailar ni samtliga deltagares namn, personnummer, telefonnummer, adress och mejladress samt eventuella alleergier till uu.ehvs@gmail.com
ange även vem som är lagledare. 
Max tre personer per lag!

Sista anmälningsdag är 7:e mars!