Risk Advisory for a Day

tor, 17 oktober, 10:00

Risk Advisory for a Day - Få en inblick i rollen som riskkonsult hos Deloitte

Torsdag 17 oktober kl 10.00, Deloittes kontor i Stockholm

Vill du arbeta mitt i klientens verksamhet med kritiska uppdrag och riskhantering? Drömmer du om en karriär inom cybersäkerhet, penningtvätt eller Data Analytics? Ta då chansen att besöka Deloittes Stockholmskontor under Risk Advisory for a Day!

Under en heldag får du träffa personer i branschen, träna upp dina kunskaper i caselösning och etablera kontakt med Deloitte. Du får en unik inblick i vår vardag och möjlighet att ställa din frågor under ett enskilt samtal. Därefter avslutas dagen med gemensam middag och mingel. Vår förhoppning är att du ska få en förståelse för om en framtida karriär på Deloitte är något för dig.

Ansök senast onsdag 6 oktober

Evenemanget riktar sig till dig som studerar till ekonom, ingenjör, datavetare, systemvetare eller liknande och tar examen 2019 eller 2020. Vi välkomnar sökande från hela Sverige och ersätter eventuella resekostnader. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår studentkoordinator Kerstin Lövrup via student@deloitte.se.

Läs mer och ansök: deloitte.se/risk4day.

 

--------

 

Thursday 17 October, 10.00, Deloittes Stockholm office

Do you want to work in the center of the client’s business? Do you dream about a career within Cyber Security, money laundering or Data Analytics? Take the chance to visit Deloitte’s Stockholm office during Risk Advisory for a Day!

During the day you get the opportunity to meet people in the profession, practice your case-skills and connect with Deloitte. You get a unique insight into our workday and an opportunity to ask your questions during a one on one conversation. We finish of the day with dinner and mingle. Our hope is that you understand if a future career at Deloitte is relevant for you.

Apply no later than Wednesday 6 October

The event is for you who study economics, engineering, computer science or system science and graduate 2019 or 2020. We welcome candidates from all over Sweden and will cover your travel fees. I you have any questions feel free to contact Kerstin Lövrup via student@deloitte.se.

Read more and apply: deloitte.se/risk4day.