Företagskväll med EY

tis, 28 maj, 18:00

Välkommen till årets företagskväll med EY, detta är en utmärkt chans att få träffa medarbetare från ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt och rådgivning. Kvällen kommer att innehålla en presentation om bolaget och mingel med anställda som har olika roller och arbetsuppgifter. Detta ger en möjlighet att få en större inblick till vilken inriktning du önskar välja alternativt möjligheten att knyta kontakter inför kommande arbetssökningar oavsett vilket av de 50 kontor EY har i Sverige som du eventuellt skulle önska att jobba på. Det här eventet passar därför perfekt för dig som läser civilekonomprogrammet oavsett årskurs.

Företagskvällen går av stapeln den 28 maj mellan 18-20 på resturang Kristina och under kvällen kommer det att bjudas på gratis buffé.

OBS! Anmälan sker via länken:
https://forms.gle/PaLs5jKBxaXTsBYd9

Sista anmälningsdatum är 24e Maj!

Vi ses där!

 

-----------------------

 

Welcome to this year's corporate evening with EY, this is an excellent chance to meet with employees from a world-leading company in auditing, accounting, tax and consulting. The evening will include a presentation about the company and mingle with employees who have different roles and tasks. This provides an opportunity to gain a greater insight into which direction you wish to choose or the possibility of establishing contacts for upcoming work searches, regardless of which of the 50 offices EY has in Sweden you might wish to work on. This event is therefore perfect for those who read the degree program regardless of the year.

The corporate evening will take place on May 28 between 18-20 at the restaurant Kristina and during the evening it will be offered a free buffet.

 

NOTE! Registration is via the link:

https://forms.gle/PaLs5jKBxaXTsBYd9

 

The latest entry date is May 24th!

See you there!