Företagskväll med Deloitte

tor, 16 maj, 17:00

Deloitte och EHVS bjuder härmed in dig till ett företagsbesök hos Deloitte. Du får under en kväll chansen att lära känna Deloitte bättre och även knyta nya värdefulla kontakter!

Under detta evenemang kommer du tillsammans med personal från Deloitte att få ta del av:
- Mingel
- Presentation av Deloitte och information om revisionsyrket.
- Frågestund

Som avslutning på kvällen äter vi en trevlig middag tillsammans.

När? Torsdagen 16:e maj, kl. 17:00-19.30.

Var? Deloittes kontor på Kungsgatan 5 i Växjö

Anmälan? Skickas via mail till foretagsgruppen@ehvs.nu, senast söndagen den 12/5.
OBS! Glöm inte att skriva ditt namn, vilken termin och inriktning du läser, samt om du har några allergier. Har du anmält dig men fått förhinder är det viktigt att du meddelar oss om detta. Har du blivit antagen till evenemanget kommer vi att meddela detta till dig den 13/5.

Vilka söker vi? Du som läser Civilekonomprogrammet (hur långt du kommit i din utbildning spelar ingen roll) på Linnéuniversitetet och är nyfiken på vad Deloitte är för företag.

Vid frågor, kontakta gärna André Rosenqvist (Deloittes kontaktperson på EHVS) på andre.rosenqvist@hotmail.com eller alternativt oss i Företagsgruppen direkt på Facebook.

 

--------------------------------------------------

 

Deloitte and EHVS hereby invite you to a company visit at Deloitte. During an evening you get the chance to get to know Deloitte better and also make new valuable contacts!


During this event, you will, together with Deloitte's staff, take part of:

- Mingle
- Presentation of Deloitte and information on the audit profession.
- Question Time

At the end of the evening we eat a nice dinner together.


When? Thursday, May 16, at. 17: 00-19.30.

Where? Deloitte's office at Kungsgatan 5 in Växjö

Registration? To be sent by e-mail to foretagsgruppen@ehvs.nu, no later than Sunday 12/5.

NOTE! Don't forget to write your name, term and direction you are reading, and if you have any allergies. If you have registered but have been prevented, it is important that you inform us about this. If you have been accepted to the event, we will notify you of this on 13/5.

Who are we looking for? You who read the Bachelor's degree program (how far you have come in your education do not matter) at Linnaeus University and are curious about what Deloitte is for companies.

For questions, please contact André Rosenqvist (Deloitte's contact person at EHVS) at andre.rosenqvist@hotmail.com or alternatively us in Företagsgruppen directly on Facebook.