Extrainsatt Föreningsmöte

tis, 24 maj, 18:00

For English, see below.

Varmt välkomna till EHVS extrainsatta föreningsmöte!

Mötet kommer äga rum i Linnésalen, H-huset, den 24:e maj. Mötet kommer att starta kl 18.00.

Enligt stadga § 4.4 Motioner skall motioner angående stadgeändringar ha kommit styrelsen tillhanda senast tre veckor innan föreningsmötet. Därav är det inte möjligt att skicka in motioner gällande stadgeändringar. Övriga motioner skall ha kommit styrelsen tillhanda senast den 17:e maj.

Motioner skickas till sekreterare@ehvs.nu.

Glöm inte att ta med ID-kort och EHVS-medlemskap!

Möteshandlingarna kommer att kunna hittas inom kort 

Vi ses där!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen 2022.

———————–

Warmly welcome to EHVS extraordinary association meeting!

The meeting will take place in Linnésalen, H-hall, the 24th of May and start at 18.00.

According to the statute § 4.4 Motions, the Board must have received motions regarding changes of statutes no later than three weeks before the association meeting. Therefore, you are not able to submit motions regarding changes to the statutes. The Board must receive other motions by 17th of May.

Motions are sent to sekreterare@ehvs.nu.

Do not forget to bring ID cards and EHVS membership!

The meeting documents can shortly be found 

See you there!

Best Regards,

The Board of 2022.