EHVS årsmöte

tis, 9 november, 18:00

for English see belowEHVS har äran att bjuda in våra medlemmar till årsmöte 2021. Mötet kommer hållas den 9 nov kl 18.00 i Linnésalen, H-huset. Motioner angående stadgeändringar skall skickas in till  senast den 19:e oktober. Övriga motioner ska ha kommit styrelsen tillhanda senast den 2:e november. Under mötet kommer bland annat EHVS styrelse 2022 att röstas in.
EHVS medlemskap och ID-kort är obligatoriskt för delta på mötet. Mötet kommer hållas på svenska. Under mötet kommer styrelsen att bjuda på fika!Möteshandlingarna kommer vara tillgängliga den 3:e november på www.ehvs.nu. Se nedan länk:
https://ehvs.nu/policy-stadgar-organisationsschemaOm ni har frågor, vänligen kontakta Vice ordförande m. Utbildningsansvar Moa Gunnarsson på  eller 073-5464481. Varmt välkomna! 
Med vänlig hälsning, 
EHVS styrelse 2021
--------------------------------
EHVS has the honor to invite our members to the Annual Meeting 2021. The meeting will take place in Linnésalen, H-buildning the 9th of November at 6pm.
Motions regarding statutory amendments must be submitted to  no later than October 19th. Other motions must have been received by the Board by November 2nd. 
EHVS membership and ID card are mandatory for attending the meeting. The meeting will be held in Swedish. During the meeting the board will be serving fika!The meeting documents will be available at www.ehvs.nu by November 3. Click the link below:
https://ehvs.nu/en/policy-stadgar-organisationsschemaIf you have any questions, please contact Vice President and Head of Education Moa Gunnarsson at  or 073-5464481. Welcome! 
With kind regards, 
The EHVS Board 2021

EHVS Policy, Stadgar och Organisationsschema

EHVS Policy, Statutes and Organizational Chart