EHVS Årsmöte 2019

mån, 4 november, 18:00

EHVS har äran att bjuda in våra medlemmar till årsmöte 2019. Mötet kommer hållas den 4 nov kl 18.00 i Linnésalen, H-huset. Motioner angående stadgeändringar skall skickas in till viceordf@ehvs.nu senast den 14:e oktober. Övriga motioner ska ha kommit styrelsen tillhanda senast den 28:e oktober.

 

Under mötet kommer bland annat EHVS styrelse 2020 att röstas in.

 

EHVS medlemskap och ID-kort är obligatoriskt för delta på mötet. Mötet kommer hållas på svenska.

Möteshandlingarna kommer vara tillgängliga den 30 oktober på www.ehvs.nu

 

Om ni har frågor, vänligen kontakta Vice ordförande Elin Erlandsson på viceordf@ehvs.nu

 

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning,

EHVS styrelse 2019

 

-----------------------------------------

 

EHVS has the honor to invite our members to the Annual Meeting 2019. The meeting will take place in Linnésalen, H-buildning the 5th of November at 6pm.

Motions regarding statutory amendments must be submitted to viceordf@ehvs.nu no later than October 14th. Other motions must have been received by the Board by October 28.

 

EHVS membership and ID card are mandatory for attending the meeting. The meeting will be held in Swedish.

The meeting documents will be available at www.ehvs.nu by October 30th.

 

Welcome!

With kind regards,

The Board 2019