Bli en buddy!/Become a buddy!

sön, 30 september, 00:00

Ansök om att bli Buddy! 
Visste du att hundratals internationella studenter från världen över kommer till vårt universitet varje termin? Ta chansen och skapa nya och unika vänskaper genom Buddyprogrammet. Det är dags att pröva nya maträtter eller kanske öva på dina språkfärdigheter!

För mer information om att bli Buddy: 
http://linnestudenterna.se/studentliv/buddy-mentor/ 

Ansök till att bli en buddy via denna länk:
http://buddyprogram.net
-----------------------------------
Apply to become a Buddy! 
Did you know that hundreds of international students from all around the world come to our university each semester? Take this chance and start new and unique friendships through the Buddy Program. It is time to try out some new dishes or perhaps practise your language skills! 

To find out more about becoming a Buddy: 
http://linnestudenterna.se/studentliv/buddy-mentor/

Apply to become a buddy through this link:
http://buddyprogram.net