Årsmöte 2022

ons, 2 november, 18:00

Kallelse Årsmöte 2022

Det har äntligen blivit dags för vårt årsmöte som denna höst återigen sker på plats. Den 2 november 18.00 hälsar vi er varmt välkomna till årets årsmöte, som sker i linnésalen I H-huset. Möteshandlingarna kommer göras synliga för medlemmarna  28:de oktober. 

Enligt stadga 4.4 § Motioner angående stadgeändringar eller missförtroendeförklaring skall ha kommit styrelsen tillhanda senast tre veckor innan föreningsmöte. Övriga motioner skall ha kommit styrelsen tillhanda senast en vecka innan föreningsstämman. 

På årets årsmöte kommer EHVS styrelse 2023 röstas in. 

Vi ser fram emot att se er alla på mötet! 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen 2022 

—————————

Invitation to the annual meeting 2022

It's finally time for our annual meeting that will be held as a physical meeting. On November 2nd at 6 pm in linnésalen, we warmly welcome you to this year's annual meeting. Meeting documents will available to all members on October 28th.

According to statute section 4.4 Motions regarding amendments to the statute or a motion of censure must have been received by the Board no later than three weeks before the association meeting. Other motions must have been received by the board no later than one week before the association meeting.

We look forward to seeing you all at the meeting!

Sincerely, The Board