KPMG

KPMG är en av våra nyaste samarbetspartners och sponsor, och är ett av världens mest kvalificerade företag inom tjänster som revision, skatt och rådgivning. Den svenska delen av KPMG har sitt ursprung i Lars-Ture Bohlins revisionsbyrå som bildades år 1923. Företaget KPMG bildades 1987 då Peat Marwick International (PMI) och Klynweld Main Goerdeler (KMG) slogs samman. Men det var inte förrän år 1989 Bohlins revisionsbyrå blev internationell samarbetspartner med KPMG. Företaget har idag medarbetare som är verksamma i 153 länder där alla gemensamt bidrar till att bistå företagets engagemang för kvalitet och dess värderingar. Med syftet att hjälpa andra organisationer att förstå möjligheter och reducera risker driver KPMG en positiv och hållbar förändring för sina kunder och samhället som helhet.