Spelkväll med PwC!

tor, 7 november, 14:30

Har du någon gång funderat på hur det är att driva ett företag? Vill du få en genuin förståelse för hur en verksamhet fungerar samt vad det är som genererar dess resultat? Då är du välkommen till en eftermiddag/ kväll med PwC där vi kommer simulera detta genom ett företagsspel. Spelet går ut på att sex olika lag tävlar om vem som kan driva sitt tjänsteföretag till bäst resultat. Anmälan sker i lag om 3-4 personer och vi ser främst att du studerar andra till fjärde året. Pris utlovas till vinnande laget. Ta chansen att lära känna oss på PwC samtidigt som du får en trevlig kväll med dina klasskompisar!

Vi ses på vårt kontor i Växjö kl 14:30 den 7 november. Vi bjuder på fika och middag. Eventet hålls på svenska.

Anmäl ert lag med info om lagnamn samt lagmedlemmar senast den 25 oktober till fabian.markusson@pwc.com och ange i din anmälan vilken termin du/ni studerar samt eventuell specialkost. Först till kvarn – endast ett begränsat antal platser!

 

-----------------

 

Have you ever thought about what it's like to run a business? Want to get a real understanding of how a business works and what it is that generates its results? Then you are welcome to an afternoon / evening with PwC where we will simulate this through a corporate game. The game involves six different teams competing for who can run their service company for the best results. Registration is done in a law of 3-4 people and we mainly see that you study second until the fourth year. Prize is promised to the winning team. Take the chance to get to know us at PwC while having a nice evening with your classmates!

See you at our office in Växjö at 14:30 on 7 November. We offer coffee and dinner. The event is held in Swedish.

Register your team with info on team names and team members no later than October 25 to fabian.markusson@pwc.com and state in your application which semester you are studying and any special diet. First to mill - only a limited number of places!