Transfer Pricing Göteborg växer och söker ny skatterådgivare!

Publicerad: lördag 6 apr 2019

Transfer Pricing

Är du intresserad av att arbeta med internationell skatterådgivning utifrån globala affärsmodeller i en internationell miljö?

Transfer Pricing eller internprissättning syftar till prissättning av olika typer av transaktioner som företas mellan bolag som tillhör samma multinationella koncern med verksamhet i flera skattejurisdiktioner. Dessa företagsinterna transaktioner blir allt mer frekventa allt eftersom multinationella företag fortsätter att globalisera sina verksamheter. Därmed utgör Transfer Pricing en allt större utmaning för såväl våra klienter som för svenska och utländska skattemyndigheter. Transfer Pricing grundar sig i en djup förståelse för företags affärsmodeller och värdeskapande aktiviteter i kombination med olika länders skatterättsliga regelverk.   

Om rollen

Som Transfer Pricing-specialist på Deloitte i Sverige kommer du få möjlighet att arbeta i en mycket internationell miljö. Våra medarbetare kommer från ett tiotal olika länder, vi arbetar med multinationella företag och samarbetar med andra Deloittekontor runt om i världen. Du kommer även få möjlighet att arbeta med klienter i flera olika branscher.

Deloittes Transfer Pricing-avdelning assisterar sina klienter med varierande uppdrag innehållandes allt från rådgivning kring nya internprissättningsmodeller, gränsöverskridande koncerninterna omstruktureringar av varierande karaktär, skatterevisioner eller dokumentationsuppdrag. Oavsett uppdrag kommer du alltid i din roll, i någon usträckning, utgöra en direkt kontaktpunkt gentemot klienter.

Vi söker

Vi söker dig med en bakgrund inom:

  • juridik och med fallenhet för ekonomi, eller
  • ekonomi och med fallenhet för juridik.

Du har troligtvis:

  • examen i juridik eller ekonomi,
  • god analytisk förmåga,
  • utmärkta verbala och skriftliga kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska,
  • ett driv, lätt för att ta ansvar och är förtroendeingivande,
  • god samarbetsförmåga och vana att arbeta i grupp, och
  • detaljsinne, förmåga att balansera många projekt på samma gång och en vilja att arbeta hårt.

Förkunskaper inom området såsom arbetslivserfarenhet, utbildning, uppsats eller annat är meriterande men inte ett krav.

Vi erbjuder

Möjligheten att få arbeta med de största företagen i Sverige och internationellt. Dina arbetsuppgifter kommer att vara både omväxlande och utvecklande. Du kommer att vara i frontlinjen när vi assisterar våra klienter. Deloitte erbjuder dig en social och internationellt präglad arbetsplats. Vi är under stark tillväxt och lägger stora resurser på att vidareutveckla vår verksamhet och våra medarbetare. En karriär på Deloitte innebär ständig utveckling. Här får du tillgång till ett globalt nätverk av erfarna kollegor som bidrar till att du kan stärka både dig själv, våra klienter och vår verksamhet. Genom praktisk erfarenhet, en coach som stöttar din karriär, utbildning och kontinuerlig feedback får du hjälp att ta till vara dina styrkor.

Ansökan

Du ansöker online, gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval, dock senast 15e april. Din ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och ska bestå av ett personligt brev, CV och betygskopior från högskola/universitet samt gymnasium.

Frågor

Vid eventuella frågor kring ansökningsförfarandet är du välkommen att kontakta Sophie Karlerö, Rekryterare, på telefon 070-080 27 77. Vid eventuella frågor kring rollen är du välkommen att kontakta Gustav Weidenstolpe, Manager på Transfer Pricing, på telefon 070-080 43 67,eller Lovisa Elfman, Manager på Transfer Pricing, på telefon 070-080 43 26.

Vi ser fram emot din ansökan!

What impact will you make?
På Deloitte gör ditt arbete en meningsfull skillnad, varje dag, medan du växer i en inkluderande företagskultur av samarbete och hög prestation. Utöver att skapa lösningar strävar vi efter att göra en positiv och avgörande skillnad för andra i vår omgivning, våra klienter och samhället. På Deloitte hittar du tidigare dolda möjligheter att lyckas och inser din fulla potential.